Ulica pri vodnjaku 2
6000 Koper
                    
M: 040 608 246, 041 222 796

Delavnic E svet je zame

Uspešno smo zaključili program E svet je zame – delavnice za učinkovito uporabo spletnih storitev za starejše

 

Dokument

sl1Društvo PRISTAN - Univerza za tretje življenjsko obdobje Koper je uspešno izpeljalo zanimiv program digitalnega opismenjevanja E svet smo ga namenili občanom 55+. Priložnost, da spoznamo nove medije, se nam je ponudila preko nevladne organizacije PINA iz Kopra v okviru razpisa Spodbude za čezsektorske akcije: Dolgoživa družba, ki ga (so) financira Stičišče NVO Istre in Krasa – Iskra, smo uspešno prijavili program E svet je zame.

Znane epidemiološke razmere so nam preprečile, da bi pouk, ob pomoči mladih prostovoljcev izvajali v učilnici. Zato smo program vsebinsko prilagoditi za izvedbo v spletni učilnici ob sočasni napredni uporabi pametnega telefona.sl2

Vsem, ki še niso poznali aplikacije za učenje na daljavo Zoom, smo predhodno omogočili, da se tega naučijo s pomočjo telefonskih konzultacij s svetovalci v Središču za samostojno učenje na Ljudski univerzi Koper, ki je bila naša partnerica v projektu. Nekaterim kandidatom smo, v okviru dovoljenih omejitev, omogočili tudi pomoč na domu, ki so nam jo nudili prostovoljci partnerske organizacije Dobrodelnega društva Palčica Pomagalčica in dobrodelni škratki. Od januarja do aprila 2021 smo izpeljali smo 10 delavnic in zabeležili 254 udeležb. Naj naštejemo nekaj vsebin, ki smo jih obdelali: uporaba GPS, plačevanje parkirnine s pametnim telefonom, Google storitve (fotografije, Gmail, YouTube, skupni dokumenti, shranjevanje slik v oblaku…), orodje za izdelavo grafičnih izdelkov Canva (npr. čestitke ipd.), Viber, spletno nakupovanje in načrtovanje dopusta, E storitve državne uprave, Facebook, iskanje informacij in lažne novice….

sl3Kar 78% vseh anketiranih udeležencev je bilo starejših od 65 let. Za slabe tri četrtine je bilo izobraževanje preko Zooma pomenilo prva tovrstna učno izkušnja, a posebnih težav pri prehodu na spletno učenje nismo zaznali, tudi zaradi dodatne pomoči, ki je bila omogočena pred in med tečajem. V bodoče pa bi si udeleženci želeli več ponavljanja in utrjevanja naučenega. Opazili smo tudi, da veliko število prisotnih precej upočasnjuje delo, zato bo potrebno pri tovrstnem spletnem učenju postaviti številčne omejitve. Predvsem pa se je tu izrazila kot ključna osebnost in strokovnost učitelja. Posebej velja pohvaliti učitelja Simona, ki je naše, včasih okorne korake v digitaliziranem svet, vodil z obilno mero potrpežljivosti in s humorjem. Eden od tečajnikov je takole zapisal:

»Pohvala in zahvala predavatelju za nazorno/razumevajoče predavanje in strpno poslušanje in reševanje "problemov", posebno, ko se je komu kaj "skrilo" ali je "zmanjkalo".«

logo1Izobraževanje starejših je izziv za prihodnost dolgožive družbe. Živimo v času velikih sprememb, zato se moramo ne glede na starost nenehno učiti, da bomo razumeli sebe in svet okoli nas. Ponavljajo se nove in nove spletne aplikacije in pripomočki, ki nam omogočajo dostop do različnih storitev in nam omogočajo, da ostajamo aktivni in povezani, zato si želimo, Društvo Pristan da bi naš program stalnega usposabljanja starejših za delo z sodobnimi IKT aplikacijami postal trajnica.

Mojca Brank,

predsednica društva Pristan