Ulica pri vodnjaku 2
6000 Koper
                    
M: 040 608 246, 041 222 796

12. ŠPANŠČINA – ZAČETNI

  • Objavljeno: ponedeljek, 09 september 2019 11:29

Mentorica: mag. Emma Beatriz Villegas Cunja z dolgoletnimi pedagoškimi izkušnjami.

Tečaj bomo začeli z lekcijo, kjer se bomo povpraševali o osebnih podatkih.Naučili se bomo pozdravljanja - Pozdravljanje in predstavljanje: povedati svojo narodnost in katere jezike govorimo.Izmenjava osebnih podatkov, izraziti kaj nas zanima ali kako se počutimo. Številke in osnovne matematične operacije, o družini: opisovanje fizičnih vidikov in osebnosti; kako povemo datume in starosti, Hrana in živila: kaj radi jemo. Nakupovanje, naročanje v restavraciji. Opisovanje jedi ali obrokov, mesta in soseske. Navodila za pot, peš ali z javnim transportom. Učbenik: priročnika NOS VEMOS 1 (raven A1 Sveta Evrope):

13. ŠPANŠČINA 7(en krat tedensko)

  • Objavljeno: ponedeljek, 09 september 2019 11:38

Mentorica: mag. Emma Beatriz Villegas Cunja z dolgoletnimi pedagoškimi izkušnjami.

Obravnavali bomo razne situacije za razvijanje jezikovnih sposobnostih: razumevanje in priprava različnih tipov ustnih in pisnih besedil (npr. pogovori, oglasi, članki, pisma, elektronska sporočila, pesmi...); delo v parih in v skupinah, improvizacija dialogov, vaje za besedišče in slovnico. Začeli bomo z novim priročnikom NOS VEMOS 3 (raven B1 Sveta Evrope.

14. ŠPANŠČINA 10 (en krat tedensko)

  • Objavljeno: ponedeljek, 09 september 2019 11:38

Mentorica: mag. Emma Beatriz Villegas Cunja z dolgoletnimi pedagoškimi izkušnjami.

Obravali bomo teme, kot so politika in izobraževanje: stranke in njihovi programi, volitve itd. Zdravje: domači recepti in nasveti, zdravo prehranjevanje, nega telesa, vpliv športa, itd Druge izbrane teme, bodisi s pomočjo pisnih besedil ali avdioposnetkov. Nadaljevanje učenja slovničnih vidikov ravni B1: kombinirana raba preteklikov; pravilna raba glagolov SER in ESTAR; glagolske oblike in raba konjunktiva (sedanjik in preteklik); ponavljanje rabe predlogov, zaimkov in veznikov; glagolske perifraze; primerjanje; razni odvisni stavki itd. Osnova za delo bo LAS CLAVES DEL NUEVO DELE B1.

15. ŠPANŠČINA 15 (en krat tedensko)

  • Objavljeno: ponedeljek, 09 september 2019 11:39

Mentorica: mag. Emma Beatriz Villegas Cunja z dolgoletnimi pedagoškimi izkušnjami.

Obravnavali bomo teme, s katerimi bomo utrjevali besedišče, kot so Javne storitve, Zdravje in lepota. Kulinarika. Delo v XXI stoletju, Šola in izobraževanje nekoč in danes.Okolje, Potovanja in nakupovanje. Utrjevali bomo različne slovnične oblike, kot so:ki so bili povednik in konjunktiv v enostavnih in odvisnih stavkih, ponavljanje rabe prislovov in veznikov razne odvisne stavke(potrebni glagolski časi) in ravilna raba in ujemanje glagolskih časov preteklika.

16. FRANCOŠČINA – ZAČETNI (en krat tedensko)

  • Objavljeno: ponedeljek, 09 september 2019 11:39

Mentorica: nov mentor

Poslušanje in branje enostavnih besedil, dialogov; naloge z dopolnjevanjem manjkajočih informacij, izbiranjem pravilnih odgovorov; odgovori na vprašanja; sporazumevanje v enostavnejših vsakodnevnih situacijah kot so spoznavanje, predstavitev samega sebe in drugih, opisovanje prostočasnih dejavnosti, vabila – sprejem, zavrnitev; uporaba določnega in nedoločnega člena; tvorjenje nikalnih in vprašalnih stavkov, dgovori za sestanek; vprašanja za uro izgovorjava – osnovna pravila in enostavne in kratke sistematične vaje. Gradivo: Učbenik in delovni zvezek Panorama 1

17. FRANCOŠČINA 18 (en krat tedensko)

  • Objavljeno: ponedeljek, 09 september 2019 11:40

Mentorica: Smiljka Pobega Koprivc, univ.dipl. prof. francoskega in italijanskega jezika

Smotri(bistveni) Osvajanje jezikovne competence (ustne, pisne) ter seznanjenje s francosko kulturo in konfrontacijo med našo in francosko stvarnostjo. Sledimo vsebinam zelo bogatega in privlačnega učbenika, ki zajema vsa področja človekovega bivanja ter ustvarjanja: okolje, zgodovino, literature, glasbo, človekovo telo in čustvovanje ter ustvarjanje. Posebno pozornost posvečamo raznim aspektom francoske družbe in culture ter jih primerjamo z našo. Vedno upoštevamo želje in pripombe udeležencev. Osnova Učbenik EDITO.

19. RUŠČINA 9 (enkrat tedensko)

  • Objavljeno: ponedeljek, 09 september 2019 11:41

Mentorica: VIRA PEROSSA, prof. ruskega in francoskega jezika

Program je razdeljen na naslednje vsebinske sklope: telefoniranje, nakupovanje, pri zdravniku, osnovna živila, tipične ruske jedi, recepti, mestne ustanove in storitve, osnovno besedišče za orientacijo v določenem okolju in o turističnih znamenitostih. Udeleženci bodo znali se pogovarjati v trgovini in vprašati o velikosti, barvi in modelu, kako obiskati zdravnika v primeru bolezni, kako naročiti želeno hrano in pijačo v restavraciji, rezervirati hotelsko sobo, se znajti v večini situacij na potovanjih po deželi, v kateri se ruščina uporablja. Utrjevali bomo rabo slovničnih struktur, vezanih na teme: glagoli premikanja, dovršni glagoli v pretekliku in prihodnjiku, sklanjatev samostalnikov in pridevnikov, spregatev povratnega glagola, stopnjevanje pridevnikov in prislovov, sklanjatev nikalnih in kazalnih zaimkov. vzročni in prilastkov odvisnik.

21. NEMŠČINA 6 (enkrat tedensko) Program v pripravi

  • Objavljeno: ponedeljek, 09 september 2019 11:42

Mentor: Miha Rajh, profesor nemškega jezika

V programu bomo tematsko nadaljevali snov iz prejšnjega študijskega leta, prve ure bodo namenjene kratki ponovitvi (šola, izobraževanje), nadaljevali bomo s temami 2, 3 in morda tudi 4 lekcije v učbeniku (poklic, televizijski program, radio, pesmi …) in pripadajočo slovnico. Teme v učbeniku bodo služile kot iztočnica, dodatno bom pripravil svoje vaje, bralna in slušna razumevanja in zanimive video-vsebine. Cilj programa je utrditi že pridobljeno znanje nemščine, ga spodbujati z redno konverzacijo in postopoma dodajati nove prvine jezika.