ITALIJANŠČINA 5


Mentorica : Karmen Mozetič


Teme, ki jih bomo obravnavali so zanimive in so odraslim blizu ter spodbujajo h
komunikaciji. Naučili se bomo opisati dogodke in praznike, seznanijo se s prazniki v Italiji,
napišejo vabila in povabijo prijatelje na zabavo; opišejo stanovanje, govorijo o prednostih in
slabostih življenja v mestu in na deželi; spoznajo tipične italijanske jedi in recepte ter jih
primerjajo s slovenskimi, naučijo se rezervirati mizo v restavraciji, naročiti hrano in pijačo;
spoznajo različne poklice in njihovo delo, ocenjujejo različne ponudbe za delo, opišejo svoje
delovne izkušnje
Učbenik: Arrivederci 2, založba Edilingua. Dopolnilo k učbeniku pa so CD, revije, slikovni
material, dodatna gradiva, svetovni splet, računalnik.

 

ITALIJANŠČINA 17


Mentorica: Smiljka Pobega Koprivc, univ.dipl. prof. francoskega in italijanskega jezika
PROGRAM: Sledimo vsebini učbenika, ki vsebuje širok izbor avtentičnih
materialov(časopisni članki, literarni odlomki, pesmi, zvočni zapisi, intervjuji ter veliko vaj
za sistematično poglabljanje jezikovnih struktur in besedišča. Posebno pozornost posvečamo
raznim aspektom italijanske družbe in culture. Pri delu upoštevamo želje in pripombe
udeležencev.
Učbenik Nuovo progetto Italiano – livello intermedio avanzato, revije, čas