ŠPANŠČINA – ZAČETNI


Mentorica: mag. Emma Beatriz Villegas Cunja

Slovnica: spoznali bomo abecedo, tvorbo treh pravilnih glagolskih spregatev, povratne glagole, zaimke (osebne, vprašalne, svojilne in vprašalne zaimke).kazalne glagole, glavne števnike. Ujemanje med členom, samostalnikom in pridevnikom .

Besedišče: Naučili se bomo pozdravljanja  in predstavljanja: povedati svojo narodnost in katere jezike govorimo, izmenjava osebnih podatkov, izraziti kaj nas zanima ali
kako se počutimo. Številke in osnovne matematične operacije, o družini: opisovanje fizičnih
vidikov in osebnosti; kako povemo datume in starosti, Hrana in živila: kaj radi jemo.
Nakupovanje, naročanje v restavraciji. Opisovanje jedi ali obrokov,Mesto in soseska: kaj je,
kaj lahko delamo tam. Navodila za pot, peš ali z javnim transportom.
Učbenik: priročnika NOS VEMOS 1 (raven A1 Sveta Evrope): vključeni so učbenik,
delovni zvezek (po želji) in CD. Avtoriji: Lloret Ivorra et al., Založba DIFUSIÓN