ŠPANŠČINA 4 (en krat tedensko)


Mentorica: mag. Emma Beatriz Villegas Cunja
z dolgoletnimi pedagoškimi izkušnjami.
S slušatelji stopnje znanja bomo nadaljevali z delom po učbeniku (navedenem spodaj) . V
slovnici se bomo imeli poudarek na vežbanju Velelnik v nikalni obliki.Spoznali bomo
kazalne in svojilne zaimke “el mío, el tuyo, el suyo” (močne oblike) ter prislove, nadalje se
bomo seznanili z rabo glagolov SER in ESTAR. Raba glagola ESTAR + pridevniki,
primerjanje enakosti. Pogojnik glagolov. Raba pridevnika “mismo”. Raba predlogov POR .
Besedišče: Spoznavali se bomo s opisi oseb, opisi simptomov bolezni, nakupu zdravil, goorili
bomo o spomoinih iz otroštav, opisovali navade in dogodke iz preteklosti.
Gradivo: literatura z interneta, Los protagosnistas B1B2 (učbenik in delovni zvezek),
knjige s slovničnimi vajami, časopisi in revije.


ŠPANŠČINA 7 (en krat tedensko)


Mentorica: mag. Emma Beatriz Villegas Cunja z dolgoletnimi pedagoškimi izkušnjami.
Slovnica: Predvideni sta dve vrsti aktivnosti:
a) kratka ponovitev vseh slovničnih tem in komunikacijskih vidikov, ki so bili obravnavani od
začetka učenja jezika do sedaj, oz. nivoji A1 in A2.
b) nadaljevanje učenja slovničnih vidikov ravni B1: kombinirana raba preteklikov; pravilna
raba glagolov SER in ESTAR; ponovitev trdilnega velelnika in uvod v nikalni velelnik, itd.
Besedišče: Španščina za turiste: na recepciji, v kavarni, v turističnem uradu; v potovalni
agenciji; po telefonu; najem vozil ipd; glasba v špansko govorečih dražavah: argentinski rock;
kantavtorji; rap. gledališče, ples, prireditve na ulicah, filmi. Umetnost in pokrajina: simboli mesta; hiše Majev; jezuitski »rezervati« .
Gradivo: “ETAPA 6” (raven B1.1 Sveta Evrope): vključujeni so vaje in CD, poleg tega so na
internetu tudi interaktivne vaje ter dodatne pdf razpredelnice in rešitve nalog.
Avtorici: Anabel de Dios Martín in Sonia Eusebio Hermira.


ŠPANŠČINA 9 (en krat tedensko)


Mentorica: mag. Emma Beatriz Villegas Cunja z dolgoletnimi pedagoškimi izkušnjami.
Slovnica: Glagoli za izražanje mnenja ali dvoma + “que” + pravilni glagolski način (indikativ
ali konjunktiv); oblike nepravilnih glagolov v sedanjiku konjunktiva, npr. DAR, ESTAR,
SER, IR, PODER; odvisni govor: pravilna raba prihodnjika in pogojnika; velelnik: trdilne in
nikalne oblike; kombinirana raba zaimki 3. in 4. sklona; oblike nepravilnih glagolov v
prihodnjiku.
Besedišče : Prihodnost: znanost za življenje; napredek znanosti. Mir: človeška in socialna
pravica; Kolumbija in njena kulturna različnost; ustanove in vladni organi; konjički, ples kot
komunikacija med osebami.; španski in latinoameriški plesi; izdelki in znamke, potrošniške
navade; šport in izzivi. prisotnost športa v življenju, šport za skupnost; oOlimpijske igre;
dogodki in pomembna praznovanja v teku življenja. Čustva. Cvetje in simboli. Medosebni
odnosi.
Gradivo: predvideno jenadaljevanje in dokončanje priročnika Protagonistas B1


ŠPANŠČINA 11 (en krat tedensko)


Mentorica: mag. Emma Beatriz Villegas Cunja
V tem letu bomo v slovnici ponovili različne slovnične vidike, ki so bili obravnavani v
preteklih letih.
Besedišče: gledališče, ples, prireditve na ulicah; kino, umetnost in okolje (simboli mesta; hiše
Majev; jezuitski »rezervati«; slikarstvo in fotografija; muzeji in razstave; Praznovanja,
prazniki in obredi. Jedi na obeh straneh oceana; hrana v zgodovini španskega jezika;
restavracije; ekologija:
Gradivo : Todas las voces, kultura in civilizacija; “Español para extranjeros”, gradiva, ki
vsebujejo dejavnosti in konverzacijske naloge za razred: “Conversemos en clase” (


ŠPANŠČINA 12 (en krat tedensko)


Mentorica: mag. Emma Beatriz Villegas Cunja
V tem letu bomo v slovnici ponovili različne slovničnih vidikov, ki so bili obravnavani v
preteklih letih.
Besedišče: spoznavanje velikih mest, znamenistosti, problem: neobičajni poklici ali tisti, ki
ne obstajajo več.; ekstremni športi, pripovedovati izkušnje, ko so obstajala tveganja, televizija
in resničnostni show, televizijski kvizi in udeleženci; poroke: civilni in cerkveni obred,
navade, stroški; slavne osebnosti in njihove ljubezni v revijah in v oddajah.
Gradivo: Etapas 8, Etapas 9 (raven B1), Aprende Gramatika vocabulario