FRANCOŠČINA – ZAČETNI


Mentorica: Nevenka Primožič, univ. dipl. prof. francoskega in italijanskega jezika,
Poslušanje in branje enostavnih besedil, dialogov; naloge z dopolnjevanjem manjkajočih
informacij, izbiranjem pravilnih odgovorov; odgovori na vprašanja; sporazumevanje v
enostavnejših vsakodnevnih situacijah kot so spoznavanje, predstavitev samega sebe in
drugih, opisovanje prostočasnih dejavnosti, vabila – sprejem , zavrnitev; uporaba določnega
in nedoločnega člena; tvorjenje nikalnih in vprašalnih stavkov,
dgovori za sestanek; vprašanja za uro
izgovorjava – osnovna pravila in enostavne in kratke sistematične vaje.
Gradivo: Učbenik in delovni zvezek Panorama 1 ter dodatna dopolnilna gradiva in vaje iz
drugih virov