FRANCOŠČINA 7


Mentorica: Nevenka Primožič, prof. francoskega in italijanskega jezika.
Besedišče:
Izražanje mnenj (strinjanje in nestrinjanje), opravičil, dogovarjanje zmenkov in sestankov,
telefoniranje, sestava recepta, razumevanje voznega reda, povezav, rezervacija in
nakupovanje vozovnic, , dajanje navodil in opozoril; vživljanje v različne situacije (npr. pri
zdravniku); poročanje o dogodkih in osebnih doživetjih, pisanje enostavnih sporočil
(voščilnic, itd), načrti za prihodnost, nakupovanje hrane (izražanje količine), oblačil, obutve,
pomerjanje v trgovini
Slovnica: bližnji prihodnji čas, enostavni prihodnji čas, velelnik, dovršni in nedovršni pretekli
čas
Gradivo: Tendances, Alter ego in delovni zvezek ter dodatna doponilna gradiva in vaje iz
drugih virov, multimedijsko gradivo, avtentična kratka besedila.


FRANCOŠČINA 17


Mentorica: Smiljka Pobega Koprivc, univ.dipl. prof. francoskega in italijanskega jezika
Osvajanje jezikovne competence (ustne, pisne) ter seznanjenje s francosko kulturo in
konfrontacijo med našo in francosko stvarnostjo. Sledimo vsebinam zelo bogatega in
privlačnega učbenika, ki zajema vsa področja človekovega bivanja ter ustvarjanja: okolje,
zgodovino, literature, glasbo, človekovo telo in čustvovanje ter ustvarjanje. Posebno
pozornost posvečamo raznim aspektom francoske družbe in culture ter jih primerjamo z
našo. Vedno upoštevamo želje in pripombe udeležencev.
Sredstva (učbeniki, delovna gradiva, audiovizuelna sredstva, oprema itd): Učbenik EDITO
–Methode de francois, Paris Match, CD.