PSIHOLOGIJA V TRETJEM ŽIVLJENJSKEM OBDOBJU

Študijsko leto: 2017/18 : (1 x štirinajstdnevno)
Mentorica: Mira Kočevar Furlan, univ. dipl. psihologinja
PROGRAM:
Obravnava tematike s področja splošne psihologije , psihologije tretjega življenjskega obdobja, UMOVADBA – KOGNITIVNI TRENING - vaje in tehnike za izboljšanje kognitivnih funkcij, testi, vprašalniki