Likovno ustvarjanje - NADALJEVALNI IN ZA ZAČETNIKE S PRAKSO

(1 x štirinajstdnevno):

Študijsko leto 2017/18

Mentorica : Nada Dellore , učitelj likovne vzgoje in likovne umetnosti na več šolah, dolgoletne pedagoške izkušnje

 

Smotri (bistveni):

Ustvarjanje in poznavanje likovne umetnosti ter osnove in prvine likovne teorije preko lastnega likovnega izražanja. Poznavanje različnih stilov in tehnik slikanja v različnih obdobij zgodovine umetnosti. Iskanje lastnega likovnega izražanja.

Načini dela:

Risarske in slikarske vaje. Predavanje . Demonstracije. Analiza likovnih del tečajnikov.

Analize fotografij in likovnih del različnih umetnikov. Praktično likovno ustvarjanje v učilnici. Povdarek je bolj na PRAKTIČNO LIKOVNO USTVARJANJE v učilnici in DEMONSTARCIJAMI ki bojo pomagale pri .realizaciji in poboljšanju lastnega likovnega dela

Dejavnosti - vsebina dela:

 

Kompozicija in umestitev elementov v slikarski format

Reševanje problemov perspektiv in proporcij

Spoznavanje moči in ekspresivnosti posameznih risarskih tehnik

Senčenje- Spoznavanje barvnih odnosov in njihova kreativna uporaba-mešanje bar

Uporaba barve v odnosu do prostora in volumna

Ustvarjanje uravnovešenih barvnih kompozicij z upoštevanjem vizualnega ravnovesja.

Spoznavanje in uporaba različnih slikarskih tehnik s poudarkom na olje, akril, akvarel ipd.

Spoznavanje moči in ekspresivnosti posameznih slikarskih tehnik.

Spoznavanje velikih umetnin preko lastnega likovnega ustvarjanja.