ZGODOVINA

Študijsko leto 2017/18 (1 x na štirinajst dni)

Mentor: Damjana Flego, prof. zgodovine z dolgoletnimi pedagoškimi izkušnjami.
PROGRAM:

 

Pregled obče in narodne zgodovine, s povdarkom na času in prostoru.

Predstavitev in osvetlitev bistvenih dogodkov in zgodovinskih osebnosti, pomembnih za občo in narodno zgodovino.

Ponovitev zgodovinske terminologije.

Predstavitev zgodovinskih pojavov in procesov s perspektive dobe, v kateri so se pojavili oz. odvijali ter z današnje perspektive.