Ulica pri vodnjaku 2
6000 Koper
                    
M: 040 608 246, 041 222 796

19. RUŠČINA 9 (enkrat tedensko)

Mentorica: VIRA PEROSSA, prof. ruskega in francoskega jezika

Program je razdeljen na naslednje vsebinske sklope: telefoniranje, nakupovanje, pri zdravniku, osnovna živila, tipične ruske jedi, recepti, mestne ustanove in storitve, osnovno besedišče za orientacijo v določenem okolju in o turističnih znamenitostih. Udeleženci bodo znali se pogovarjati v trgovini in vprašati o velikosti, barvi in modelu, kako obiskati zdravnika v primeru bolezni, kako naročiti želeno hrano in pijačo v restavraciji, rezervirati hotelsko sobo, se znajti v večini situacij na potovanjih po deželi, v kateri se ruščina uporablja. Utrjevali bomo rabo slovničnih struktur, vezanih na teme: glagoli premikanja, dovršni glagoli v pretekliku in prihodnjiku, sklanjatev samostalnikov in pridevnikov, spregatev povratnega glagola, stopnjevanje pridevnikov in prislovov, sklanjatev nikalnih in kazalnih zaimkov. vzročni in prilastkov odvisnik.