Ulica pri vodnjaku 2
6000 Koper
                    
M: 040 608 246, 041 222 796

Organi društva

Upravni odbor

 1. MOJCA BRANK  - predsednica
 2. MIRA ČEH MENCIN  - namestnica predsednice
 3. VLASTA JERMAN - članica
 4. DARINKA KOCE - članica
 5. MARUŠKA LENARČIČ - člani
 6. MILOJKA LAHAJNAR  ŠPACAPAN - članica
 7. TATJANA DOLGAN – članica
 8. MIRA KOČEVAR FURLAN - članica
 9. BOŽA ČERNE - članica
 10. SENKA PAVLOVIĆ - članica

Nadzorni odbor

 1. ZLATKA GORUP  -  predsednica
 2. ANA KOBAL  - članica
 3. PETRA RAKOVAC - članica


Častno razsodišče

 1. VILJEM ŠALE -  predsednik
 2. NIKO FALKNER - član
 3. BREDA GERŽINA - članica

Častni člani/ce:

ALBERTA OSTAN - častna predsednica
DARINKA KOCE - častna članica
ALBINA OSTROUŠKA - častna članica