Ulica pri vodnjaku 2
6000 Koper
                    
M: 040 608 246, 041 222 796

02. ANGLEŠČINA 7 (1 krat tedensko)

Mentorica: Ewa Wróbel Bonin, magistrica angleškega jezikoslovja,

Osnova za naše delo bo : New English File Pre-intermediat. Obnovili in utrdili bomo različne čase (Present Simple in Continuous, Past Simple in Continuous, Present Perfect, Future Simple, be going to), in modalne glagole. Nove teme bodo načrtovanje, napovedovanje, ponujanje, predlaganje, obljubljanje, izražanje mnenja, svetovanje, poročanje o dogodkih, pripovedovanje.