Ulica pri vodnjaku 2
6000 Koper
                    
M: 040 608 246, 041 222 796

03. ANGLEŠČINA 10 (1 krat tedensko)

Mentorica: Ewa Wróbel Bonin, magistrica angleškega jezikoslovja

Prve ure bomo posvetili na utrjevanju že naučene snovi, ki jo nomo nadgadili z novimi vsebinami. Poudarek bo na utrjevanju osnovnih časov: : Present Simple in Continuous, Present Perfect Simple,Past Simple in Past Continuous, Future Simple, be going to. Modalnih glagolih: must, should, might, may, could, ought to in glagol have to in fraza be able to. Osredotočili se bomo na pripovedovanje in opis dogodkov, oseb, pogovori po telefonu, opisu poti v mestu in prostem času. Osnova za naše delo bo New English File intermediate, s katerim bomo obravnavali različne teme, ki so namenjene predvsem bogatenju besednega zaklada.