Ulica pri vodnjaku 2
6000 Koper
                    
M: 040 608 246, 041 222 796

04. ANGLEŠČINA 12 (1 krat tedensko)

Mentorica: Ewa Wróbel Bonin, magistrica angleškega jezikoslovja

Osnova za naše delo bo English File intermediate third edition–učbenik, s katerim bomo obravnavali različne teme, ki so namenjene predvsem bogatenju besednega zaklada in treniranju slušnega razumevanja. Poudarek bo na utrjevanju osnovnih časov. Osredotočili se bomo pripovedovanje in opis dogodkov/ oseb, izražanje mnenja, strinjanje in nestrinjanje z mnenjem drugih, predlaganje ter sprejem /zavračanje predlogov, pogojevanje, špekuliranj, dialogi v trgovini/restavraciji - reklamacije in pritožbe.