Ulica pri vodnjaku 2
6000 Koper
                    
M: 040 608 246, 041 222 796

05. ANGLEŠČINA 13 (enkrat tedensko)

Mentorica: Ewa Wróbel Bonin, magistrica angleškega jezikoslovja z večletno pedagoškimi izkušnjami

Obravnavali bomo različne teme, kot so: na letališču, načrtovanje, napovedovanje, definiranje, v restavraciji – rezerviranje, naročanje, reklamiranje, v trgovini, pripovedovanje in poročanje o dogodkih- Poudarek bon a utrjevanju časov Present Simple in Continuous, Past Simple in Continuous, be going to glagol + predlog, relative clauses: which, who, whose, where, that Osnova za naše delo bo English File intermediate third edition–učbenik.