Ulica pri vodnjaku 2
6000 Koper
                    
M: 040 608 246, 041 222 796

06. ANGLEŠČINA 15 (enkrat tedensko)

Mentorica: Ewa Wróbel Bonin, magistrica angleškega jezikoslovja z večletno pedagoškimi izkušnjami

Obravnavali bomo teme: Nakupovanje v trgovini in po spletu– izdelki in trgovine, postopki, služba/delo, sodobna komunikacija in tehnologija, potovanje, osredotočili se bomo na različne situacije, kot so: pripovedovanje in opis dogodkov/ oseb, izražanje mnenja, strinjanje in nestrinjanje z mnenjem drugih, predlaganje ter sprejem /zavračanje predlogov, pogojevanje, dialogi v trgovini/restavraciji - reklamacije in pritožbe- Utrjevali bomo različne čase: Present Simple in Continuous, Present Perfect Simple, Past Simple in Past Continuous, Present Perfect Simple in Continuous, Future Simple, be going to. Osnova za delo bo: English File intermediate 3rd edition.