Ulica pri vodnjaku 2
6000 Koper
                    
M: 040 608 246, 041 222 796

07. ANGLEŠČINA 16 (enkrat tedensko)

Mentorica: Ewa Wróbel Bonin, magistrica angleškega jezikoslovja z večletno pedagoškimi izkušnjami

Tečaj bo temeljil na pogovoru o različnih sodobnih temah.Slovnica je obnavljana in utrjevana preko pogovora, glede na potrebe. Besedišče in slovnične vaje ter branje besedil je kot domača naloga, nato pa utrjevanjo preko debat/dialogov itn.