Ulica pri vodnjaku 2
6000 Koper
                    
M: 040 608 246, 041 222 796

10. ITALIJANŠČINA – ZAČETNI

Mentorica: Karmen Mozetič,  profesorica italijanščine in dipl. univerzitetna sociologinja kulture z dolgoletnimi pedagoškimi izkušnjami.

Poudarek bo na praktični uporabi jezika, predvsem govorjenju. Teme, ki jih bomo obravnavali, so zanimive in so odraslim blizu ter jih spodbujali h komunikaciji. Naučili se bomo predstaviti sebe, pozdraviti, kako naročiti pijačo v baru, sporazumevati se po telefonu, govoriti o delu, spoznavajo poklice, pripovedujejo o svojem prostem času in hobijih, vprašajo po narodnosti, starosti, ceni, opišejo svoje počitnice, izrazijo svoje želje, reklamirajo napake, opišejo svoje mesto in njegove značilnosti, spoznavajo italijanska mesta in italijansko kulturo, opišejo prevozna sredstva, vprašajo po informacijah, po uri, opišejo pot. Osnova za del obo učbenik: Arrivederci 1, založba Edilingua.