Ulica pri vodnjaku 2
6000 Koper
                    
M: 040 608 246, 041 222 796

11. ITALIJANŠČINA 4

Mentorica: Karmen Mozetič,  profesorica italijanščine in dipl. univerzitetna sociologinja kulture z dolgoletnimi pedagoškimi izkušnjami.

Začeli bomo s ponavlanjem že obdelane snovi. Poudarek bo na komunikaciji in praktični uporabi jezika v najpogostejših vsakodnevnih situacijah ter na spoznavanju italijanske kulture in običajev. Širjenje besednega zaklada in slovnične prvine se izvajajo preko situacij, v katerih se jezik uporablja. Program je razdeljen na vsebinske sklope, ki so povezani z vsakdanjim življenjem – hrana in pijača, prosti čas, počitnice, stanovanje, nakupovanje, počutje. Osnova za delo bo učbenik: Arrivederci 2 in dodatna gradiva.