Ulica pri vodnjaku 2
6000 Koper
                    
M: 040 608 246, 041 222 796

13. ŠPANŠČINA 7(en krat tedensko)

Mentorica: mag. Emma Beatriz Villegas Cunja z dolgoletnimi pedagoškimi izkušnjami.

Obravnavali bomo razne situacije za razvijanje jezikovnih sposobnostih: razumevanje in priprava različnih tipov ustnih in pisnih besedil (npr. pogovori, oglasi, članki, pisma, elektronska sporočila, pesmi...); delo v parih in v skupinah, improvizacija dialogov, vaje za besedišče in slovnico. Začeli bomo z novim priročnikom NOS VEMOS 3 (raven B1 Sveta Evrope.