Ulica pri vodnjaku 2
6000 Koper
                    
M: 040 608 246, 041 222 796

16. FRANCOŠČINA – ZAČETNI (en krat tedensko)

Mentorica: nov mentor

Poslušanje in branje enostavnih besedil, dialogov; naloge z dopolnjevanjem manjkajočih informacij, izbiranjem pravilnih odgovorov; odgovori na vprašanja; sporazumevanje v enostavnejših vsakodnevnih situacijah kot so spoznavanje, predstavitev samega sebe in drugih, opisovanje prostočasnih dejavnosti, vabila – sprejem, zavrnitev; uporaba določnega in nedoločnega člena; tvorjenje nikalnih in vprašalnih stavkov, dgovori za sestanek; vprašanja za uro izgovorjava – osnovna pravila in enostavne in kratke sistematične vaje. Gradivo: Učbenik in delovni zvezek Panorama 1