Ulica pri vodnjaku 2
6000 Koper
                    
M: 040 608 246, 041 222 796

17. FRANCOŠČINA 18 (en krat tedensko)

Mentorica: Smiljka Pobega Koprivc, univ.dipl. prof. francoskega in italijanskega jezika

Smotri(bistveni) Osvajanje jezikovne competence (ustne, pisne) ter seznanjenje s francosko kulturo in konfrontacijo med našo in francosko stvarnostjo. Sledimo vsebinam zelo bogatega in privlačnega učbenika, ki zajema vsa področja človekovega bivanja ter ustvarjanja: okolje, zgodovino, literature, glasbo, človekovo telo in čustvovanje ter ustvarjanje. Posebno pozornost posvečamo raznim aspektom francoske družbe in culture ter jih primerjamo z našo. Vedno upoštevamo želje in pripombe udeležencev. Osnova Učbenik EDITO.