Ulica pri vodnjaku 2
6000 Koper
                    
M: 040 608 246, 041 222 796

21. NEMŠČINA 6 (enkrat tedensko) Program v pripravi

Mentor: Miha Rajh, profesor nemškega jezika

V programu bomo tematsko nadaljevali snov iz prejšnjega študijskega leta, prve ure bodo namenjene kratki ponovitvi (šola, izobraževanje), nadaljevali bomo s temami 2, 3 in morda tudi 4 lekcije v učbeniku (poklic, televizijski program, radio, pesmi …) in pripadajočo slovnico. Teme v učbeniku bodo služile kot iztočnica, dodatno bom pripravil svoje vaje, bralna in slušna razumevanja in zanimive video-vsebine. Cilj programa je utrditi že pridobljeno znanje nemščine, ga spodbujati z redno konverzacijo in postopoma dodajati nove prvine jezika.