Ulica pri vodnjaku 2
6000 Koper
                    
M: 040 608 246, 041 222 796

23. PSIHOLOGIJA V TRETJEM ŽIVLJENJSKEM OBDOBJU

Mentorica: Mira Kočevar Furlan, univ. dipl. psihologinja

Obravnavali bomo teme s področja splošne psihologije, psihologije tretjega življenjskega obdobja, UMOVADBA – KOGNITIVNI TRENING - vaje in tehnike za izboljšanje kognitivnih funkcij. Udeleženci bodo pridobivali in utrjevali znanja s področja psihologije za uporabo v vsakdanjem življenju in razvijali spretnosti v medosebnih odnosih, učinkoviti komunikaciji, boljšem razumevanju posameznika in dinamike skupine, družbe in ohranjanja in izboljšanja intelektualnih sposobnosti.