Ulica pri vodnjaku 2
6000 Koper
                    
M: 040 608 246, 041 222 796

24. GEOGRAFIJA (1 x štirinajstdnevno )

Mentor: Peter prof. geografije in zgodovine

Slušatelji se bodo seznanili z geografijo kot znanostjo, njenim predmetom raziskovanja in metodološkimi okviri. Spoznavali bodo osnovne zakonitosti posamezne pokrajinske prvine na planetu in njihovega medsebojnega součinkovanja. Namen programa je vzbuditi veselje do spoznavanja raznolikosti in edinstvenosti sveta. Pouk bo potekal problemsko in poskušali bomo oblikovati možne rešitve. Cilj programa je spoznati svet v katerem živimo. V uvodnem delu programa se bomo posvetili spoznavanj posameznih celin. Posebno pozornost bomo namenili turistični geografiji, okoljskim temam in problemom sodobnega sveta. Program je razdeljen na naslednje vsebinske sklope: Problemi sodobnega svet, geografija Afrike, Avstralije in Oceanije, Amerike, Azije,geografije polarnih območij in okoljska vzgoja.