Ulica pri vodnjaku 2
6000 Koper
                    
M: 040 608 246, 041 222 796

25. NARAVOSLOVJE (1 x štirinajstdnevno )

Mentor : dr. Claudio Battelli, prof. biologije

Udeleženci bodo spoznavali osnove geologije fliša (teoretični uvod z ekskurzijo v Strunjan); vodeni ogled: Škocjanski zatok (lovljenje ptic z mrežam in obročkanje ptic); obisk Prirodoslovnega muzeja v Trstu; botanična ekskurzija (vegetacija Obale); spoznavanje osnov astronomije ter opazovanje planetov in ozvezdja (Vodnjan). Predavanja in laboratorijsko delo:  biodiverziteta Jadranskega morja (predavanje);  varstvo narave: pomen, opredelitev pojmov (predavanje);  vegetacija Obale (predavanje)  zdravi način prehranjevanja - pomen in vpliv hrane na človeško telo; Obravnava aktualnih dogajanj v ožjem in širšem okolju.