Ulica pri vodnjaku 2
6000 Koper
                    
M: 040 608 246, 041 222 796

26. ZGODOVINA (1 x štirinajstdnevno)

Mentor: Damjana Flego, prof. zgodovine z dolgoletnimi pedagoškimi izkušnjami.

(Zois, Pohlin, Prešeren, Bleiweis, Levstik,…), oblikami narodnega gibanja in začetki političnega življenja, gospodarske, družbene in kulturne razmere na Slovenskem, problem izseljevanja. Poudarili bomo tudi krizna žarišča na prehodu v 20.stol, obe svetovni vojni, pojav totalitarnih režimov in značilnosti le-teh, ogroženost demokratičnih sistemov, značilnosti hladne vojne, bipolarnost sveta, povezovanje zahodne Evrope in tretjega sveta.