Ulica pri vodnjaku 2
6000 Koper
                    
M: 040 608 246, 041 222 796

28. UMETNOSTNA ZGODOVINA - SPOZNAVANJE UMETNOSTI (1 x štirinajstdnevno)

Mentorica: Carmen Tisnikar, univ. dipl. umetnostna zgodovinarka, z večletnimi pedagoški izkušnjami in izkušnjami v strokovnem vodenju turističnih ekskurziji, V programu spoznavamo zgodovino umetnosti skozi različna časovna obdobja, od prazgodovine do sodobnega časa, pregled umetnostnih zvrsti in stilnih obdobij, slovensko umetnostno dediščino, ikonografijo, simboliko v likovni umetnosti itd.Obravnavali bomo zanimive razstavne projektov v bližnjih galerijskih in muzejskih ustanovah, n.pr.: Debenjak v MGLC, saj bomo nadaljevali začrtan pregled najvidnejših primorskih likovnih umetnikov, pregled uspeho in razpoznavnosti avtorske grafike z izpostavitvijo zgodovinskega doprinosa Kluba neodvisnih likovnih umetnikov, n.pr.: B. Jakac, med obema svetovnima vojnama in pogled na adaljni razvoj ter spremljanje aktualnih dogodkov v likovni umetnosti.