Ulica pri vodnjaku 2
6000 Koper
                    
M: 040 608 246, 041 222 796

29. UMETNOSTNA ZGODOVINA – OGLEDI KULTURNE DEDIŠČINE (1 x mesečno)

Mentorici: Majda Jančar, univ. dipl. umetnostna zgodovinarka in Carmen Tisnikar, univ. dipl. umetnostna zgodovinarka

Spoznavanje in obravnavanje kulturnih in umetnostnih spomenikov na Slovenskem in v širši okolici in v tujini, spoznavanje zgodovinske vmeščenosti in pogojenosti, značilnejših večjih kulturnih sklopov in tokov domoznanske in kulturne dediščine in razumevanje zgodovinskih okoliščin in različnih kontekstov in stilnih obdobij.