Ulica pri vodnjaku 2
6000 Koper
                    
M: 040 608 246, 041 222 796

30. LIKOVNO USTVARJANJE - ZAČETNI (1 x štirinajstdnevno – 25 ur)

Mentorica : Nada Dellore, učitelj likovne vzgoje in likovne umetnosti

Delo bo temeljilo na likovnem ustvarjanju v tehnikah akvarel in akril, ki prinašata vedno nove izzive in načine slikanja. Utrjevali bomo slikarske spretnosti in se posvečali iskanju lastnega izraznega sloga. Teme in motive bomo določali sproti. Obravnavali bomo likovne teorije in člani bodo svoje znanje nadgrajevali tudi na tem področju. Poznavanje različnih stilov in tehnik slikanja v različnih obdobij zgodovine umetnosti. Iskanje lastnega likovnega izražanja.