Ulica pri vodnjaku 2
6000 Koper
                    
M: 040 608 246, 041 222 796

31. LIKOVNO USTVARJANJE - NADALJEVALNI (30 ur)

Mentorica: Nada Dellore, učitelj likovne vzgoje

Povdarek je bolj na praktično likovno ustvarjanje v učilnici in demonstracijami, ki bodo pomagale pri realizaciji in poboljšanju lastnega likovnega dela. Poznavanje različnih stilov in tehnik slikanja v različnih obdobij zgodovine umetnosti. Iskanje lastnega likovnega izražanja. Ustvarjanje in poznavanje likovne umetnosti ter osnove in prvine likovne teorije preko lastnega likovnega izražanja. Poznavanje različnih stilov in tehnik slikanja v različnih obdobij zgodovine umetnosti. Iskanje lastnega likovnega izražanja.