Ulica pri vodnjaku 2
6000 Koper
                    
M: 040 608 246, 041 222 796

IZLETI, POTOVANJA IN SREČANJA

- izlet ob začetku študijskega leta v Prekmurje (8.10.2019)
- izlet ob začetku študijskega leta v Prekmurje (8.10.2019)
- novoletno srečanje in srečanje ob dnevu žena,
- maja 2020: kulturno športno srečanje z obalnimi društvi tretjega življenjskega obdobja,
- junij 2020: izlet ob zaključku študijskega leta:
- izlet v tujino (april 2020),
- ekskurzije posameznih krožkov
- povezovanje in srečanja z drugimi UTŽO in društvi.