Ulica pri vodnjaku 2
6000 Koper
                    
M: 040 608 246, 041 222 796

23. PSIHOLOGIJA V TRETJEM ŽIVLJENJSKEM OBDOBJU

  • Objavljeno: ponedeljek, 09 september 2019 12:20

Mentorica: Mira Kočevar Furlan, univ. dipl. psihologinja

Obravnavali bomo teme s področja splošne psihologije, psihologije tretjega življenjskega obdobja, UMOVADBA – KOGNITIVNI TRENING - vaje in tehnike za izboljšanje kognitivnih funkcij. Udeleženci bodo pridobivali in utrjevali znanja s področja psihologije za uporabo v vsakdanjem življenju in razvijali spretnosti v medosebnih odnosih, učinkoviti komunikaciji, boljšem razumevanju posameznika in dinamike skupine, družbe in ohranjanja in izboljšanja intelektualnih sposobnosti.

24. GEOGRAFIJA (1 x štirinajstdnevno )

  • Objavljeno: ponedeljek, 09 september 2019 12:38

Mentor: Peter prof. geografije in zgodovine

Slušatelji se bodo seznanili z geografijo kot znanostjo, njenim predmetom raziskovanja in metodološkimi okviri. Spoznavali bodo osnovne zakonitosti posamezne pokrajinske prvine na planetu in njihovega medsebojnega součinkovanja. Namen programa je vzbuditi veselje do spoznavanja raznolikosti in edinstvenosti sveta. Pouk bo potekal problemsko in poskušali bomo oblikovati možne rešitve. Cilj programa je spoznati svet v katerem živimo. V uvodnem delu programa se bomo posvetili spoznavanj posameznih celin. Posebno pozornost bomo namenili turistični geografiji, okoljskim temam in problemom sodobnega sveta. Program je razdeljen na naslednje vsebinske sklope: Problemi sodobnega svet, geografija Afrike, Avstralije in Oceanije, Amerike, Azije,geografije polarnih območij in okoljska vzgoja.

25. NARAVOSLOVJE (1 x štirinajstdnevno )

  • Objavljeno: ponedeljek, 09 september 2019 12:39

Mentor : dr. Claudio Battelli, prof. biologije

Udeleženci bodo spoznavali osnove geologije fliša (teoretični uvod z ekskurzijo v Strunjan); vodeni ogled: Škocjanski zatok (lovljenje ptic z mrežam in obročkanje ptic); obisk Prirodoslovnega muzeja v Trstu; botanična ekskurzija (vegetacija Obale); spoznavanje osnov astronomije ter opazovanje planetov in ozvezdja (Vodnjan). Predavanja in laboratorijsko delo:  biodiverziteta Jadranskega morja (predavanje);  varstvo narave: pomen, opredelitev pojmov (predavanje);  vegetacija Obale (predavanje)  zdravi način prehranjevanja - pomen in vpliv hrane na človeško telo; Obravnava aktualnih dogajanj v ožjem in širšem okolju.

26. ZGODOVINA (1 x štirinajstdnevno)

  • Objavljeno: ponedeljek, 09 september 2019 12:39

Mentor: Damjana Flego, prof. zgodovine z dolgoletnimi pedagoškimi izkušnjami.

(Zois, Pohlin, Prešeren, Bleiweis, Levstik,…), oblikami narodnega gibanja in začetki političnega življenja, gospodarske, družbene in kulturne razmere na Slovenskem, problem izseljevanja. Poudarili bomo tudi krizna žarišča na prehodu v 20.stol, obe svetovni vojni, pojav totalitarnih režimov in značilnosti le-teh, ogroženost demokratičnih sistemov, značilnosti hladne vojne, bipolarnost sveta, povezovanje zahodne Evrope in tretjega sveta.

27. DEBATNA ŠTUDIJSKA SKUPINA (1 x štirinajstdnevno)

  • Objavljeno: ponedeljek, 09 september 2019 12:40

- predlogi in izbor tem s področja družboslovja in naravoslovja, - okvirne predstavitve izbranih tem v uvodu vsakega srečanja ter obnavljanje, širitev in poglabljanje predstavljenih vsebin, - ohranjanje in razvijanje govorno-jezikovnih sposobnosti in sposobnosti poslušanja; - poudarek je v umetnosti govora.