Ulica pri vodnjaku 2
6000 Koper
                    
M: 040 608 246, 041 222 796

28. UMETNOSTNA ZGODOVINA - SPOZNAVANJE UMETNOSTI (1 x štirinajstdnevno)

  • Objavljeno: ponedeljek, 09 september 2019 12:49

Mentorica: Carmen Tisnikar, univ. dipl. umetnostna zgodovinarka, z večletnimi pedagoški izkušnjami in izkušnjami v strokovnem vodenju turističnih ekskurziji, V programu spoznavamo zgodovino umetnosti skozi različna časovna obdobja, od prazgodovine do sodobnega časa, pregled umetnostnih zvrsti in stilnih obdobij, slovensko umetnostno dediščino, ikonografijo, simboliko v likovni umetnosti itd.Obravnavali bomo zanimive razstavne projektov v bližnjih galerijskih in muzejskih ustanovah, n.pr.: Debenjak v MGLC, saj bomo nadaljevali začrtan pregled najvidnejših primorskih likovnih umetnikov, pregled uspeho in razpoznavnosti avtorske grafike z izpostavitvijo zgodovinskega doprinosa Kluba neodvisnih likovnih umetnikov, n.pr.: B. Jakac, med obema svetovnima vojnama in pogled na adaljni razvoj ter spremljanje aktualnih dogodkov v likovni umetnosti.

29. UMETNOSTNA ZGODOVINA – OGLEDI KULTURNE DEDIŠČINE (1 x mesečno)

  • Objavljeno: ponedeljek, 09 september 2019 16:53

Mentorici: Majda Jančar, univ. dipl. umetnostna zgodovinarka in Carmen Tisnikar, univ. dipl. umetnostna zgodovinarka

Spoznavanje in obravnavanje kulturnih in umetnostnih spomenikov na Slovenskem in v širši okolici in v tujini, spoznavanje zgodovinske vmeščenosti in pogojenosti, značilnejših večjih kulturnih sklopov in tokov domoznanske in kulturne dediščine in razumevanje zgodovinskih okoliščin in različnih kontekstov in stilnih obdobij.

30. LIKOVNO USTVARJANJE - ZAČETNI (1 x štirinajstdnevno – 25 ur)

  • Objavljeno: ponedeljek, 09 september 2019 16:59

Mentorica : Nada Dellore, učitelj likovne vzgoje in likovne umetnosti

Delo bo temeljilo na likovnem ustvarjanju v tehnikah akvarel in akril, ki prinašata vedno nove izzive in načine slikanja. Utrjevali bomo slikarske spretnosti in se posvečali iskanju lastnega izraznega sloga. Teme in motive bomo določali sproti. Obravnavali bomo likovne teorije in člani bodo svoje znanje nadgrajevali tudi na tem področju. Poznavanje različnih stilov in tehnik slikanja v različnih obdobij zgodovine umetnosti. Iskanje lastnega likovnega izražanja.

31. LIKOVNO USTVARJANJE - NADALJEVALNI (30 ur)

  • Objavljeno: ponedeljek, 09 september 2019 17:00

Mentorica: Nada Dellore, učitelj likovne vzgoje

Povdarek je bolj na praktično likovno ustvarjanje v učilnici in demonstracijami, ki bodo pomagale pri realizaciji in poboljšanju lastnega likovnega dela. Poznavanje različnih stilov in tehnik slikanja v različnih obdobij zgodovine umetnosti. Iskanje lastnega likovnega izražanja. Ustvarjanje in poznavanje likovne umetnosti ter osnove in prvine likovne teorije preko lastnega likovnega izražanja. Poznavanje različnih stilov in tehnik slikanja v različnih obdobij zgodovine umetnosti. Iskanje lastnega likovnega izražanja.

32. KERAMIKA 1 (1 x štirinajstdnevno po 3 ure) starejša skupina

  • Objavljeno: ponedeljek, 09 september 2019 17:00

Mentorica: Boža Černe, univ. dipl. ped. in dolgoletna likovna pedagoginja univ. dipl. pedagoginja, specialistka za izobraževanje starejših

Pri izobraževanju programa keramike bodo udeleženke utrdile postopke spajanja okroglih in oglatih oblik, oblikovanja skulptur, spoznale nove postopke barvanja, poslikav in raku tehnike. Izdelale bodo replike rimskih oljenk in posnetke poslikave keramike-majolica in oblikovanje skulpture iz okroglih in oglatih oblik, spajanje, novi postopki poslikave Agline. Udeleženke bodo izdelale: - male izdelke: oljenka in mala lučka, različni plodovi. - figurice: živalske stilizirane figurice. - votla plastika: male posodice (skodelice, čajnik, vaze) - skulpture: Različne oblike: krogla, valj, kombinacija različnih oblik. - raku: navadni raku, obvara, sagar. Tudi v tem letu bodo nadaljevale z medgeneracijskimi delavnicami, kjer bodo otroke in vzgojiteljice uvajale v delo z glino, s šolskimi otroki bomo oblikovale preproste glinene figurice in jih žgali.

33. KERAMIKA 2 (1 x štirinajstdnevno po 3 ure) mlajša skupina

  • Objavljeno: ponedeljek, 09 september 2019 17:02

Mentorica: Boža Černe, univ. dipl. ped., specialistka za izobraževanje starejših

Udeleženke se bodo v uvodnem delu programa posvetile osnovnim lastnostim gline in tehnikam oblikovanja ter izdelovanju uporabne keramike enostavnih oblik, v nadaljevanju sledijo večje forme. V tem študijskem letu bodo ustvarjale uporabne keramične izdelke: ptičje hišice, česnik, čebulnik, novoletne dekoracije, cvetlični lonec, čajnik, skodelice, pekače, keramične torte, stojala za torto, nakit.
Izdelale bodo:
- male izdelke: mala lučka, različni plodovi.
- figurice: živalske stilizirane figurice: riba
- izdelke iz votle plastike: male posodice (skodelice, čajnik, vaze)
- izdelke v raku tehniki: navadni raku, obvara.

34. KALIGRAFIJA 20 ur osnovni in 15 ur nadaljevalni

  • Objavljeno: ponedeljek, 09 september 2019 17:04

Mentorica: Zdenka Gregorič, univerzitetni živilski tehnolog

Udeleženci so bodo seznanili s kaligrafijo in njeno zgodovino, s kaligrafskimi materiali in pripomočki. Osvojili bodo novo pisavo gotico fracturo z izdelavo enostavnih kaligrafskih izdelkov (napisan verz, pesem, voščilo) in izdelavo zahtevnejših kaligrafskih izdelkov - kaligrafska knjiga, družinsko drevo. V zaključku bodo osvojili tehnike kaligrafitov in kaligramov.

35. ZBOROVSKO PETJE (1 krat tedensko)

  • Objavljeno: ponedeljek, 09 september 2019 17:05

Mentorica: Eneja Baloh, prof. geografije

Poleg druženja in veselja do petja, je cilj zbora dokazati širšemu občinstvu, da se lahko tudi v tretjem življenjskem obdobju lahko kakovostno poje in se stremi k nadaljnjemu izobraževanju in izpopolnjevanju. Repertoar bo obogaten z novimi, tudi zahtevnejšimi skladbami.

36. KITARA (1 x tedensko)

  • Objavljeno: ponedeljek, 09 september 2019 17:05

Mentor: nov

Osvojitev kvalitetnega temelja igranja klasične oz. akustične kitare brez notnega zapisa (z znanjem osnov glasbene teorije), obvladanje različnih ritmov in glasbenih zvrsti, znanje spremljave vokalnih skladb, predstavitve (nastop) ob različnih priložnostih in končni nastop ob koncu leta na zaključni prireditvi.

37. BRALNI KROŽEK (1 x mesečno)

  • Objavljeno: ponedeljek, 09 september 2019 17:06

Koordinator: Darinka Koce, univ. dipl. ped.

Človek bo varen le tedaj, če se bo naučil živeti od znotraj navzven. (Šri Aurobindo) Kdaj že smo pravili, da je knjiga naša najboljša prijateljica? S toliko bralnimi izkušnjami, kot smo si jih nabrali, smo to reklo sprejeli za svojega. V krožku bomo obnovili spoznanja: katere knjige radi beremo danes, kaj nas pri tem tako osrečuje in spodbuja bralno strast,kaj je novega na knjižnih policah v knjigarnah, knjižnicah, doma, kateri avtorji nas prepričajo, koga bi radi spoznali innavezali bomo stike s somišljeniki v podobnih krožkih v drugih krajih, s pobudnico te dejavnosti v Sloveniji …