Ulica pri vodnjaku 2
6000 Koper
                    
M: 040 608 246, 041 222 796

01.ANGLEŠČINA - začetni (1 krat tedensko)

  • Objavljeno: nedelja, 18 avgust 2019 14:13

Mentorica: Ewa Wróbel Bonin, magistrica angleškega jezikoslovja

Spoznali bomo osnove angleškega jezika in osnove slovnice. Osredotočili se bomo na številke, vsakdanje predmete, države, narodnosti, hrana in pijača, družina, poklici, ura, nasprotja (pridevniki), osnovni glagoli, dneve, letne čase, barve in vljudnostne fraze, kakor tudi teme , ki nan koristijo v restavraciji/ kavarni in trgovini, poslavljanje, pozdravljanje, vprašanje za uro. Gradivo: New English File Elementary Student’s Book.

02. ANGLEŠČINA 7 (1 krat tedensko)

  • Objavljeno: nedelja, 18 avgust 2019 14:14

Mentorica: Ewa Wróbel Bonin, magistrica angleškega jezikoslovja,

Osnova za naše delo bo : New English File Pre-intermediat. Obnovili in utrdili bomo različne čase (Present Simple in Continuous, Past Simple in Continuous, Present Perfect, Future Simple, be going to), in modalne glagole. Nove teme bodo načrtovanje, napovedovanje, ponujanje, predlaganje, obljubljanje, izražanje mnenja, svetovanje, poročanje o dogodkih, pripovedovanje.

03. ANGLEŠČINA 10 (1 krat tedensko)

  • Objavljeno: nedelja, 18 avgust 2019 14:14

Mentorica: Ewa Wróbel Bonin, magistrica angleškega jezikoslovja

Prve ure bomo posvetili na utrjevanju že naučene snovi, ki jo nomo nadgadili z novimi vsebinami. Poudarek bo na utrjevanju osnovnih časov: : Present Simple in Continuous, Present Perfect Simple,Past Simple in Past Continuous, Future Simple, be going to. Modalnih glagolih: must, should, might, may, could, ought to in glagol have to in fraza be able to. Osredotočili se bomo na pripovedovanje in opis dogodkov, oseb, pogovori po telefonu, opisu poti v mestu in prostem času. Osnova za naše delo bo New English File intermediate, s katerim bomo obravnavali različne teme, ki so namenjene predvsem bogatenju besednega zaklada.

05. ANGLEŠČINA 13 (enkrat tedensko)

  • Objavljeno: nedelja, 18 avgust 2019 14:15

Mentorica: Ewa Wróbel Bonin, magistrica angleškega jezikoslovja z večletno pedagoškimi izkušnjami

Obravnavali bomo različne teme, kot so: na letališču, načrtovanje, napovedovanje, definiranje, v restavraciji – rezerviranje, naročanje, reklamiranje, v trgovini, pripovedovanje in poročanje o dogodkih- Poudarek bon a utrjevanju časov Present Simple in Continuous, Past Simple in Continuous, be going to glagol + predlog, relative clauses: which, who, whose, where, that Osnova za naše delo bo English File intermediate third edition–učbenik.

04. ANGLEŠČINA 12 (1 krat tedensko)

  • Objavljeno: nedelja, 18 avgust 2019 14:14

Mentorica: Ewa Wróbel Bonin, magistrica angleškega jezikoslovja

Osnova za naše delo bo English File intermediate third edition–učbenik, s katerim bomo obravnavali različne teme, ki so namenjene predvsem bogatenju besednega zaklada in treniranju slušnega razumevanja. Poudarek bo na utrjevanju osnovnih časov. Osredotočili se bomo pripovedovanje in opis dogodkov/ oseb, izražanje mnenja, strinjanje in nestrinjanje z mnenjem drugih, predlaganje ter sprejem /zavračanje predlogov, pogojevanje, špekuliranj, dialogi v trgovini/restavraciji - reklamacije in pritožbe.

06. ANGLEŠČINA 15 (enkrat tedensko)

  • Objavljeno: nedelja, 18 avgust 2019 14:15

Mentorica: Ewa Wróbel Bonin, magistrica angleškega jezikoslovja z večletno pedagoškimi izkušnjami

Obravnavali bomo teme: Nakupovanje v trgovini in po spletu– izdelki in trgovine, postopki, služba/delo, sodobna komunikacija in tehnologija, potovanje, osredotočili se bomo na različne situacije, kot so: pripovedovanje in opis dogodkov/ oseb, izražanje mnenja, strinjanje in nestrinjanje z mnenjem drugih, predlaganje ter sprejem /zavračanje predlogov, pogojevanje, dialogi v trgovini/restavraciji - reklamacije in pritožbe- Utrjevali bomo različne čase: Present Simple in Continuous, Present Perfect Simple, Past Simple in Past Continuous, Present Perfect Simple in Continuous, Future Simple, be going to. Osnova za delo bo: English File intermediate 3rd edition.

07. ANGLEŠČINA 16 (enkrat tedensko)

  • Objavljeno: nedelja, 18 avgust 2019 14:15

Mentorica: Ewa Wróbel Bonin, magistrica angleškega jezikoslovja z večletno pedagoškimi izkušnjami

Tečaj bo temeljil na pogovoru o različnih sodobnih temah.Slovnica je obnavljana in utrjevana preko pogovora, glede na potrebe. Besedišče in slovnične vaje ter branje besedil je kot domača naloga, nato pa utrjevanjo preko debat/dialogov itn.

08.in 09 ANGLEŠKA KONVERZACIJA 1 in 2 (enkrat tedensko)

  • Objavljeno: nedelja, 18 avgust 2019 14:15

Mentorica: Dragica Petrinja, predmetna učiteljica za angleški in nemški jezik (VI.st.) z dolgoletnimi pedagoškimi izkušnjami Poudarek bo na pogovoru (o temah, ki so zanimive za vse, o življenju, o zdravju, o otovanju): seznanjanju z novimi idejami in posredovanje prebranega, deljenje informacij) in poslušanje in deljenje mnenj.

10. ITALIJANŠČINA – ZAČETNI

  • Objavljeno: ponedeljek, 09 september 2019 11:27

Mentorica: Karmen Mozetič,  profesorica italijanščine in dipl. univerzitetna sociologinja kulture z dolgoletnimi pedagoškimi izkušnjami.

Poudarek bo na praktični uporabi jezika, predvsem govorjenju. Teme, ki jih bomo obravnavali, so zanimive in so odraslim blizu ter jih spodbujali h komunikaciji. Naučili se bomo predstaviti sebe, pozdraviti, kako naročiti pijačo v baru, sporazumevati se po telefonu, govoriti o delu, spoznavajo poklice, pripovedujejo o svojem prostem času in hobijih, vprašajo po narodnosti, starosti, ceni, opišejo svoje počitnice, izrazijo svoje želje, reklamirajo napake, opišejo svoje mesto in njegove značilnosti, spoznavajo italijanska mesta in italijansko kulturo, opišejo prevozna sredstva, vprašajo po informacijah, po uri, opišejo pot. Osnova za del obo učbenik: Arrivederci 1, založba Edilingua.

11. ITALIJANŠČINA 4

  • Objavljeno: ponedeljek, 09 september 2019 11:28

Mentorica: Karmen Mozetič,  profesorica italijanščine in dipl. univerzitetna sociologinja kulture z dolgoletnimi pedagoškimi izkušnjami.

Začeli bomo s ponavlanjem že obdelane snovi. Poudarek bo na komunikaciji in praktični uporabi jezika v najpogostejših vsakodnevnih situacijah ter na spoznavanju italijanske kulture in običajev. Širjenje besednega zaklada in slovnične prvine se izvajajo preko situacij, v katerih se jezik uporablja. Program je razdeljen na vsebinske sklope, ki so povezani z vsakdanjim življenjem – hrana in pijača, prosti čas, počitnice, stanovanje, nakupovanje, počutje. Osnova za delo bo učbenik: Arrivederci 2 in dodatna gradiva.